Nyd de danske nationalparker

Der er god grund til at besøge de danske nationalparker. Her kan I opleve den mest enestående og særartede natur, Danmark kan byde på. Glæd jer til at opleve naturområder, der skiller sig ud, når turen går til Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Skjoldungernes Land eller Nationalpark Vadehavet.

Naturperler
De danske nationalparker blev til på baggrund af en anbefaling fra det såkaldte Wilhjelmudvalget, der tilbage i år 2000 blev bedt om at udarbejde en rapport, som regeringen kunne gøre brug af i forbindelse med deres handlingsplan for naturbeskyttelse og biologisk mangfoldighed.

Syv naturområder blev undersøgt med henblik på at udvælge egnede områder. I 2007 blev loven om nationalparker vedtaget. Man udpegede fem mulige områder til nationalparker: Danmark fik sin første nationalpark i sommeren 2008, hvor Nationalpark Thy blev indviet. Herefter fulgte Nationalpark Mols Bjerge, der blev indviet 2009, og siden indvielsen af Nationalpark Vadehavet i 2010. I 2015 fulgte Skjoldungernes Land.

I de kommende år ventes Kongernes Nordsjælland også at blive udnævnt som nationalpark.

Særegen natur
I nationalparkerne finder vi den mest særprægede form for dansk natur, som samtidig vurderes til at være af stor værdi. Nationalparkerne er geografisk set store naturområder og landskaber. Man lægger vægt på at skabe en mere sammenhængende natur igennem en målrettet naturpleje. På den måde værner man om de kulturhistoriske værdier, og bidrager til at skabe gode rammer for, at vi som besøgende kan få nogle unikke naturoplevelser. I nationalparkerne kan vi desuden nyde godt af fine betingelser for friluftsliv.

Naturpleje er i højsæde, således at naturområderne kan udvikle sig på en sammenhængende og naturlig måde. I nationalparkerne vil du fx kunne opleve, hvordan man plejer og bevarer fortidsminder og se, hvordan naturgenopretningsprojekter medvirker til at give naturen gode vækstbetingelser.

Samlet set er målsætningen at nationalparkerne under ét, vil indeholde alle de vigtigste danske naturtyper, vi kender. Du vil få rig lejlighed til at opleve en bred palet af former for natur som fx græsarealer, levende hegn, dyrkede marker og småbyer. Nationalparkerne omfatter desuden både land, fjorde og arealer på havet. De uberørte naturarealer giver endvidere ideelle betingelser for sjældne og truede arter. Nationalparkerne sikrer kort sagt, at store naturområder (for-)bliver bundet sammen i et grønt netværk, og at du som gæst vil kunne opleve et smukt, spændende og varieret naturlandskab. En oplevelse værd!

Oplevelser
Arbejdet med at fremme friluftsliv og give gode naturoplevelser er i fokus hos nationalparkerne. Målsætningen er, at give de besøgende mulighed for at dyrke en bred vifte af friluftsliv lige fra overnatning i shelters, tage på svampejagt, lave snobrød over bål, dyrke en bred vifte af motion eller kigge på fugle. Naturvejledere tilbyder naturformidling.
Nationalparkerne tilbyder mange forskellige aktivitetsmuligheder for børn og voksne i alle aldre. Naturen er selvsagt i højsæde, men nationalparkerne danner også ramme om en række oplevelser af kulturel katarakter.

Nationalpark Thy
Nationalpark Mols Bjerge”
Nationalpark Vadehavet”

Nønne Lønne Votborg
Sjovforbørn.dk 2015

Skriv et svar